Tempus Club

Indoor Golf cennik

CENNÍK INDOOR GOLF

 od 8:00 do 14:00   10 € / hod.
 od 14:00 do 22:00   12 € / hod.

 Golfový balík  
 od 8:00 do 14:00   90 € / 10 hod.
 od 14:00 do 22:00 110 € / 10 hod.

Od 22.00  - do 10.00 rána.Otvorené pre hráčov s platnou SKGA kartou.
 

CENNÍK GOLFOVEJ AKADÉMIE

1  Indoor - súkromná lekcia (50 min)  Cena / osoba    Cena / simulátor
 1-1  Súkromná lekcia 1 osoba 35,00€  Člen Tempus Club - cenník
 1-2  Súkromná lekcia 2-3 osoby 25,00€  Člen GCCBB, EGPC - cenník
 1-3  Súkromná lekcia 4-5 osôb 20,00€  Nečlen - cenník

2  Indoor golfový kurz ( 13 hod) Cena / osoba    Cena / simulátor
 2-1  Individualne - 1 osoba 375,00€  Člen Tempus Club – 0,00€
 2-2  Skupina - 2 osoby 270,00€  Člen GCCBB, EGPC – 0,00€
 2-3  Skupina - 3 osoby 235,00€  Nečlen - cenník
 2-4  Skupina - 4-5 osob 205,00€  

3  Indoor - Outdoor golfový kurz (6 - 7 hod) Cena / osoba  Cena / simulátor
 3-1  Individualne - 1 osoba 450,00€ 0,00€
 3-2  Skupina - 2 osoby 352,00€ 0,00€
 3-3  Skupina - 3 osoby 280,00€ 0,00€
 3-4  Skupina - 4-5 osôb 240,00€ 0,00€

Poznamka: Kurzy 2 a 3 poskytujú možnosť prípravy každého účastníka na skúšku na Certifikát oprávnenia na hru. Samotná skúška na Certifikát oprávnenia na hru sa potom realizuje po dohode s inštruktorom v areáli GCCBB.

ONLINE REZERVÁCIA

Golfový simulátor si môžete rezervovať aj na telefónnom čísle +421 (0)2 482 76 400/recepcia/,
alebo aj e-mailom: indoorgolf@awt.sk.
 


člen skupiny Tempus Group