Tempus Club

Fest Europe 2

festival_01.jpg

 

festival_03.jpg 

Festival s jednou z najdlhších tradícií na Slovensku !

Fest Europa 2 patrí medzi trojicu najväčších, najznámejších a najprestížnejších festivalov s celoslovenským zásahom konajúci sa v Poprade. K neodmysliteľnej tradícii festivalu patrí zahraničný headliner a česká a slovenská hudobná špička. Samozrejmosťou festivalu je množstvo doplnkových aktivít a atrakcií ako aj jeden z najkvalitnejších servisov pre návštevníkov.

 

PREZENTÁCIA

Ponúkame možnosť partrnerstva na Fest Europa 2 formou prezentácie loga alebo krátkeho spotu partnera v mediálnej kampani a na samotnom festivale.


ÚČASŤ NA PODUJATÍ

Ponúkame možnosť účasti klientov, zamestnancov partnera na samotnom podujatí.


 


člen skupiny Tempus Group