Tempus Club

Slávik 2010

slavik_01.jpg

 

slavik_02.jpg 

Produkčný dom FORZA v spolupráci s agentúrou OKLAMČÁK Production a TV MARKÍZA každoročne vyhlasuje anketu o najobľúbenejších interpretov slovenskej populárnej hudby Slávik.

Mediálna kampaň ankety spojená s uverejnením hlasovacích kupónov o najpopulárnejšieho interpreta prebieha už tradične na jeseň a trvá štyri týždne. V uvedenom období sú hlasovacie kupóny uverejnené v najsledovanejších printových a elektronických médiách. Od roku 2006 je novinkou internetové hlasovanie na webstránke www.forza.sk. V každom ročníku však prebieha aj SMS hlasovanie, ktoré jednak výrazne zvyšuje počet hlasov a jednak oslovuje ďalšiu skupinu respondentov, čím sa zvyšuje reprezentatívnosť výsledkov ankety.

 

PREZENTÁCIA

Ponúkame možnosť partrnerstva v ankete Slávik formou prezentácie loga alebo krátkeho spotu partnera v mediálnej kampani a na samotnom vyhlásení ankety.


ÚČASŤ NA PODUJATÍ

Ponúkame možnosť účasti klientov partnera na prestížnom podujatí vyhlásenia ankety Slávik.


 


člen skupiny Tempus Group