Tempus Club

Motoristická oblasť

maxcars_01a.jpg
 
KURZY BEZPEČNEJ JAZDY A ŠKOLY ŠMYKU

Organizujeme predovšetkým Kurzy bezpečnej jazdy a školy šmyku, ktoré sú určené pre vodičov, širokú verejnosť a pre firmy. Cieľom kurzov je naučiť vodičov predvídať, zvládať vozidlá v sťažených klimatických podmienkach a v krízových situáciách, s ktorými sa môžu na cestách kedykoľvek stretnúť.

racing-days-01a.jpg
 
RACING DAYS

Kurz obsahuje základy bezpečnej jazdy, pravidlá jazdy na okruhu, prejazd zákruty vo vysokých rýchlostiach, jazdu na čas, prejazd v ideálnej stope, brzdenie a brzdné vzdialenosti, fyzika a technika jazdy, nebezpečné situácie a predvídavosť.

road-show-03a.jpg
 
ROAD SHOWS

Spoločnosti Tempus Bavaria a Tempus awt Bavaria organizujú pri príležitosti uvedenia nových modelov BMW, taktiež pre podporu predaja určitých modelov v určitých obdobiach predvádzacie akcie, tzv. Road show, ktoré informujú klientov, ale aj potencionálnych klientov a širokú verejnosť o najnovších novinkách a technológiách značky BMW.


 
BMW a MINI EVENTS

Eventy neodmysliteľne patria k starostlivosti o klientov. Účasť partnerov a klientov v neformálnom prostredí otvára možnosti pre nové myšlienky a vízie..


člen skupiny Tempus Group