Tempus Club

Kurzy bezpečnej jazdy a školy šmyku

maxcars_01a.jpg

 

maxcars_02a.jpg

 

maxcars_03a.jpg

Organizujeme predovšetkým Kurzy bezpečnej jazdy a školy šmyku, ktoré sú určené pre vodičov, širokú verejnosť a pre firmy. Cieľom kurzov je naučiť vodičov predvídať, zvládať vozidlá v sťažených klimatických podmienkach a v krízových situáciách, s ktorými sa môžu na cestách kedykoľvek stretnúť. Preškoliť tak celoplošne čo najviac vodičov, prispieť k osvete, k zníženiu nehodovosti a úmrtnosti na Slovenských cestách.

Organizuje tieto kurzy na uzavretom okruhu Piešťanského letiska a to v týchto kurzoch: poldenný kurz BASIC, celodenný kurz STANDARD, celodenný kurz INTENSIV, celodenný kurz BMW INDIVIDUAL a celodenný kurz FIREMNÉ DNI - ŠKOLA ŠMYKU.


PREZENTÁCIA PARTNERA

Kurzy ponúkajú širokú možnosť prezentácie formou umiestnenia loga partnera na vybraných materiáloch organizátora, v priestoroch organizovania kurzov formou umiestnenia loga, distribúcie materiálov partnera a prezentácie vrámci teoretickej časti kurzov.


VYUŽÍVANIE SLUŽIEB PARTNEROM

Ponúkame účasť na ktoromkoľvek z druhov kurzov. Ponúkame tiež usporiadanie akcií pre klientov partnera na kľúč.


Ďalšie informácie na www.maxcars.sk

 


člen skupiny Tempus Group