Tempus Club

Racing Day´s

racing-days-01a.jpg

 

racing-days-02a.jpg

 

racing-days-03a.jpg 

Kurz obsahuje základy bezpečnej jazdy, pravidlá jazdy na okruhu, prejazd zákruty vo vysokých rýchlostiach, jazdu na čas, prejazd v ideálnej stope, brzdenie a brzdné vzdialenosti, fyzika a technika jazdy, nebezpečné situácie a predvídavosť. Teoretická časť výcviku prebieha v ranných hodinách formou výkladu inštruktora, vydeoprojekciou a oboznámením sa s pravidlami akcie. Doba trvania teoretickej časti je cca 45 minút. Praktická časť výcviku tvoria 2 skupiny - osobné vozidlá a 1 skupina na motocykle po 20-tich minútach. Jazdí sa od 10:00 do 17:00. Nasleduje po teoretickej príprave pod vedením inštruktora kurzu na vlastnom vozidle v sprievode Safety car a s vysielačkou s pokynmi od inštruktora v aute. Po úvodných kolách za Safety car nasledujú voľné jazdy. V priebehu akcie dbáme na zachovanie maximálnej bezpečnosti.

 

PREZENTÁCIA PARTNERA

Kurzy ponúkajú širokú možnosť prezentácie formou umiestnenia loga partnera na vybraných materiáloch organizátora, v priestoroch organizovania kurzov formou umiestnenia loga, distribúcie materiálov partnera a prezentácie vrámci teoretickej časti kurzov.


VYUŽÍVANIE SLUŽIEB PARTNEROM

Ponúkame účasť na ktoromkoľvek z druhov kurzov. Ponúkame tiež usporiadanie akcií pre klientov partnera na kľúč.


Ďalšie informácie na www.maxcars.sk


člen skupiny Tempus Group