Tempus Club

Road Show´s

road-show-01a.jpg

 

road-show-03a.jpg

 

road-show-02a.jpg 

Spoločnosti Tempus Bavaria a Tempus awt Bavaria organizujú pri príležitosti uvedenia nových modelov BMW, taktiež pre podporu predaja určitých modelov v určitých obdobiach predvádzacie akcie, tzv. Road show, ktoré informujú klientov, ale aj potencionálnych klientov a širokú verejnosť o najnovších novinkách a technológiách značky BMW. Tieto predvádzacie akcie sú organizované v skupinách a skladajú sa z teoretickej časti a praktickej časti. V teoretickej časti sú klienti oboznámení s technológiami, ktoré dopomáhajú bezpečnej a komfortnej jazde. V praktickej časti je priestor pre predvádzacie a skúšobné jazdy s možnosťou vyskúšania technológií v praxi.

 

PREZENTÁCIA PARTNERA

Ponúkame prezentáciu partnera na akciách s názvom Road show, kde je možné prezentovať partnerov formou umiestnenia loga, propagačných materiálov, prezentácie formou videoprojekcie. Taktiež je priestor pre prezentáciu partnera vlastnou formou podľa dohody v priestroch konania akcií.


VYUŽÍVANIE SLUŽIEB PARTNEROM

Ponúkame tiež usporiadania predvádzacích jázd priamo na akciách partnera podľa vzájomnej dohody.


Ďalšie informácie na bmw.tempus.sk.


člen skupiny Tempus Group