Tempus Club

TEMPUS CLUB

Klub spája aktívny a pasívny relax, šport, zábavu, prestíž a kontakty. Ponúka tiež množstvo benefitov pre výhodné financovanie a nákupy produktov, ale aj pre popredajné službách počas celej doby užívania vozidla. Združuje klientov a partnerov skupiny Tempus Group do klubu, ktorých spájajú spoločné záujmy a ponúka vernostný program formou priamych zliav produktov a služieb skupiny zároveň. Jeho cieľom je ponúknuť klientom a partnerom produkty zdravého životného štýlu formou zvýhodnenia produktov skupiny s možnosťou reklamy a propagácie partnerov klubu.

 

partnerstvo_01.jpg

 

 

AKO SA STAŤ ČLENOM KLUBU

Členom klubu sa stane každý kto:
- prejaví záujem o členstvo v klube
- súhlasí s pravidlami klubu
- podá riadne vyplnenú prihlášku Tempus Club
- využije služby skupiny Tempus Group alebo splní podmienky partnerstva
   podľa typu členstva
- členstvo odsúhlasí vedenie klubu

 

partnerstvo_02.jpg

 

 

ZÁKLADNÉ ČLENSTVO V KLUBE

Základné členstvo pre súkromné osoby je určené pre všetkých klientov
a priaznivcov predávaných značiek skupinou Tempus Group. Pre členov
klubu sú pripravené motoristické, športové, kultúrne a spoločenské aktivity.
Poskytujú tiež členom zvýhodnené vstupy do dvoch vlastných centier
ale aj partnerských centier pre aktívny a pasívny oddych, relax a zábavu.

 

partnerstvo_03.jpg

 

 

VIP ČLENSTVO V KLUBE

VIP členstvo v klube pre súkromné a právnické osoby je určené pre využívanie všetkých služieb klubu ako pri základnom členstve, navyše ponúka výnimočný priestor pre možnosť získania nových obchodných kontaktov formou účasti
na stretnutiach s VIP partnermi a strategického partnerstva celej skupiny
Tempus Group a. s.


člen skupiny Tempus Group