Tempus Club

 

  PROPOZÍCIE:

 

Detaily turnaja:
Am séria 4 turnajov

Kalendár turnajov:
24.06.2011 GC BLACK STORK Tatranská Lomnica
02.07.2011 GC WHITE EUROVALLEY Malacky
02.09.2011 GC BLACK STORK Tatranská Lomnica
09.09.2011 GC WHITE EUROVALLEY Malacky

Hlavná súťaž:
Turnaj Am hráčov v systéme Stableford Netto s úpravou Hcp
v súlade s oficiálnymi pravidlami golfu a miestnymi pravidlami
golfového klubu.

Kategórie:
Muži Hcp 0 – 35.9
Muži Hcp 36 – 54
Ženy Hcp 0 – 54

 

Prihlášky:
Na pozvanie s potvrdením účasti - R.S.V.P.

Ceny:
Vecné ceny od partnerských spoločností podujatia
pre prvých troch hráčov v každej kategórii.

Poplatky:
Hráči si hradia jednotný poplatok vo výške 45 ¬ na každý turnaj.

Špecifické ustanovenia:
Všetci hráči sú povinní absolvovať turnaj peši bez dopomoci
golfového auta. Meracie prístroje sú povolené.


 člen skupiny Tempus Group